GoverMaxx
No Coding Business Platform

Bedrijfsprofiel

In een snel veranderende wereld zijn organisatie, communicatie, informatie en medewerkers de vier pijlers voor doordachte dienstverlening aan uw klanten. De behoefte aan inzicht in en overzicht van informatie groeit snel en is noodzakelijk voor data gestuurd proces- en projectmanagement in een open en transparante organisatie. Controle over informatie en verantwoording kunnen afleggen over het handelen en de resultaten zijn essentieel. Die veranderingen stellen hoge eisen aan de beschikbare mensen en middelen en de manier waarop een organisatie is ingericht. Die inrichting, beheersing en aansturing van projecten, processen en systemen staan centraal in de aanpak van Split~Vision en haar professionals. 

Ambities realiseren
Split~Vision beoogt de visie en ambitie van haar klanten mede te realiseren. Door een sterke focus te leggen op het adviseren van mensen, mogelijkheden en middelen. En het vertalen van uw kennis naar waardevolle digitale informatie en data. Met als doel deze digitale informatie eenduidig in alle I-systemen beschikbaar te stellen, zodat de voorziening en verwerking van informatie effectief en efficiënt is en uw organisatie de kwaliteit van haar dienstverlening kan verhogen.

 
E-mailen
Bellen