GoverMaxx
No Coding Business Platform

Projectmanagement

Sturen op samenhang                                   

Een belangrijk uitgangspunt in ‘het nieuwe werken’ is doelgericht sturen op alle projecten én de samenhang daar tussen om de (strategische) ambitie van uw organisatie te realiseren. Medewerkers gaan hierdoor op andere manieren gemotiveerd met elkaar samenwerken. Dat werk moet gepland worden inclusief de inzet van medewerkers en resources die (doelgericht) beheersbaar moeten zijn. Het managen van projecten wordt door te sturen op die samenhang een boeiende bezigheid: het inzetten van de juiste medewerkers met de juiste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan een “over-all-in-one-sturing” over projecten heen.

Integraal plannen
Jaarlijks gaat het grootste deel van de begroting naar projecten. De verander programma’s en verschillende (deel)projecten die daaruit voortvloeien zijn veelal complex. Bovendien willen ze raakvlakken met werkzaamheden van medewerkers hun taken in reguliere processen. Rapportages en besluitvorming over voortgang, inzetbaarheid en kunnen sturen op resultaat vraagt om samenhang van (project) informatie, gegevens en data. Daarbij dient de Governance en Compliance te voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoording.

Een integrale en overall planning over alle lopende dossiers en projecten (resources, fasen en processen) is noodzakelijk. Niet alleen voor de uitvoering van de geplande taken en hun voortgang, maar ook omdat er steeds meer behoefte ontstaat voor sturen op resultaten, behalen van service normen en voldoen aan afgesproken deadlines voor levering. Anders gezegd: om beschikbare budgetten (andere resources) en uren beheersbaar en efficiënt in te kunnen zetten, dient er meer gepland en gestuurd te worden op integrale projectplanning en daarmee op informatiesamenhang.

Integraal projectenportaal

Tussen projecten onderling zit samenhang om het doel en de ambitie van uw organisatie te realiseren. Split~Vision noemt dit integraal projectmanagement, ‘over’ alle projecten heen. Met het GoverMaxx Platform dat een integrale projectportaal heeft, krijgt u als organisatie permanent inzicht en overzicht in alle projecten. Hierdoor kunt u daadwerkelijk sturen op samenhang en resultaten binnen planning realiseren.

 
E-mailen
Bellen