GoverMaxx
No Coding Business Platform

Procesmanagement

De performance van uw organisatie is bepalend voor het rendement. Meer doen in minder tijd, efficiëntie en tegelijkertijd het beste effect uit uw medewerkers halen. Dat klinkt mooi, maar (management) aandacht voor processen én medewerkers heeft helaas te vaak een tijdelijk karakter. Dit terwijl u eigenlijk de processen rondom de dynamiek van de omgeving, organisatie, technologische hulpmiddelen en de vak-volwassenheid van uw medewerkers permanent wil afstemmen.

Individueel versus collectief
Niet alleen operationeel, maar ook tactisch en strategisch is er een onlosmakelijke hiërarchische samenhang tussen de processen en de informatie die deze cascading kader stellend (top down) en bottom up gebruikt wordt voor doelgerichte (bij en be)sturing. De klantvraag, het productaanbod en de organisatie ervan, in de vorm van processen en pragmatische ICT, staan niet op zichzelf. Kritische succesfactoren, kritische prestatie indicatoren en prestatie indicatoren zijn de richtingwijzers voor sturing. Uw organisatie heeft zogezegd sterke behoefte aan centrale (proces)sturing en de inrichting van processen, hun onderlinge afhankelijkheden en de (ICT) hulpmiddelen. Naast het inspelen op de individuele voorkeuren van medewerkers is het doel van procesmanagement om het collectief belang van de organisatie te dienen.


Medewerkers
Elke verandering in één van de procesfactoren – zoals een nieuwe of vertrekkende medewerker – heeft direct invloed op alle andere factoren. Kennis, maturity, functie, verantwoordelijkheden, taken, hulpmiddelen, rechten en autorisaties veranderen en beïnvloeden de uitvoering van processen. Dit vraagt om een flexibele inrichting afgestemd op de manier van werken. Informatie en processen die op de recourses (waaronder) medewerkers zijn afgestemd veranderen voortdurend. Hoe beheerst u het verloop van processen en de noodzakelijke functionele ondersteuning? Hoe verzekert u de informatieverwerking en het informatiemanagement, zowel individueel per IT-systeem als ten behoeve van het collectief, de besluitvorming en bijsturing? Wie vult welke rol in, welke bevoegdheden horen hierbij en tot welke zaken krijgt men toegang? Dit zijn allemaal vragen die het GoverMaxx Platform beantwoordt voor u.


Procesbeheersing

Flexibel inspelen op genoemde veranderingen (en de groei van uw organisatie) wilt u binnen no time en “on the fly modelleren” in de vorm van processen, taken, zaken en cases en na validatie meteen executeren en in gebruik nemen. Dit maakt dat uw organisatie proceslogistiek dynamisch en snel in de dagelijkse uitvoering verankert (on demand). Deze borging en inbedding wilt u als organisatie beheersen, sturen en in controle houden met één centraal (modelleer- en) beheersysteem (Governance Controller). Dit no coding platform moet integraal onderdeel zijn van uw bedrijfsvoering en dus alle bedrijfsvoeringssystemen (alle ICT). Eenvoudig, eenduidig en adequaat in het verwerken van veranderingen, direct in de processen en hulpmiddelen. Binnen enkele uren klaar voor gebruik.
Het GoverMaxx Platform biedt als enige geïntegreerde centrale beheertool deze oplossing. Hierdoor is er sprake van één kernregistratie bedrijfsvoering waardoor geïntegreerd procesmanagement van en voor uw organisatie gegarandeerd is.


– Functioneel en pragmatisch
– Business Process Management inclusief BPMN en verschillende procestemplates, -views en -kenmerken
– Legenda (symbolen en images) en metamodel 100% afgestemd op uw gegevensmodel (data en koppelingen)
– Validatie en no coding doorvoeren van alle wijzigen in case-, zaak- en processystemen
– Elke denkbare relatie met het proces, zaaktypen, afdelingen, functies, applicaties, producten en andere gegevensbronnen;
– Uitgebreide set van kenmerken zoals doorlooptijden, rollen en functies, KSF en KPI, verspillingen en dergelijke
– Functie verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden, rechten en autorisaties eenvoudig vastgelegd op proces, cases per functionaris

 
E-mailen
Bellen