GoverMaxx
No Coding Business Platform

Object, asset en vastgoedbeheer

Objecten, assets en vastgoed zijn fysieke eenheden waarvan en waarover informatie beschikbaar moet zijn in samenhang tot hetgeen wat uw organisatie ermee wil en moet doen. In kaart brengen, vastleggen, beheren, onderhouden e.d. De informatie, gegevens en data over objecten, assets en vastgoed moet worden gecreëerd of ingekocht, beheerd en bewerkt, toegekend aan (geautoriseerde) gebruikers. Op basis van deze de gegevens wil uw organisatie mede in het kader van de circulaire economie haar objecten, assets en vastgoed duurzaam beheren en jarenlang beheersen bijvoorbeeld middels projecten, de reguliere processen en andere levenscycli die kosten met zich mee brengen. Veel organisaties beschikken niet over één bron voor het beheren en beheersen van deze kosten afhankelijke gegevens, maar gebruiken veel verschillende systemen die al dan niet problematisch gekoppeld worden en geen betrouwbaar beeld bieden.


Portalen als toegang tot één waarheid
Uw organisatie wil informatie, gegevens en data gestructureerd vastleggen in logisch bij elkaar behorende groepen gegevens (databases) van en over de objecten, assets en vastgoed. Afhankelijk van het gebruik door de beheerder, adviseur, toezichthouder, inkoper, manager, heeft uw organisatie behoefte aan specifieke rol gebonden toegang (rechten) tot deze informatie, niet meer en niet minder. Enerzijds gegroepeerd per portaal, zoals van de gebouwen, één voor de verhuur eenheden, één voor de vervoermiddelen en portalen voor andere in uw bedrijfsvoering voorkomende infrastructurele (investerings) objecten. Met het no-coding platform GoverMaxx regelt u (met de Governance Controller) de portalen zowel het aantal als welke soorten voor uw organisatie van belang zijn en tegelijkertijd de geautoriseerde toegang voor medewerkers intern en externen ongeacht de uit te voeren taken, zaken en planningen.


Informatie, gegevens en data
Informatie, gegevens en data worden vastgelegd in grote en dynamische dataverzamelingen van en over de gebouwen, kunstwerken, grond (GEO) voertuigen, sleutels (toegang) en noem de verschillende assets maar op. De gegevens wordt niet alleen handmatig verwerkt maar ook geautomatiseerd verzameld bijvoorbeeld via sensoring, camera’s en andere observatie technologieën. De verzamelde gegevens leveren een schat aan informatie voor bedrijfsvoering waaronder het adequaat reageren op veranderingen, inplannen van resources en investeringen, uitvoeren van processen en projecten, benoemen en beheersen van risico’s en integrale (resource) planningen. En voor een bestuurlijke strategische bedrijfsvoering is het niet onbelangrijk dat (meerdere) brongegevens gecombineerd kunnen worden met andere data. Denk aan gegevens over weersomstandigheden of andere soort bewegingen zoals die van mens (gebruikers van objecten) en veranderingen in de omgeving of ondergrond van het object. Deze grote hoeveelheid aan gegevens en combinaties wilt u presenteren in de vorm van actuele en betrouwbare BI en predictive analyses. Het GoverMaxx Platform biedt ongekende mogelijkheden om informatie, gegevens en data vast te leggen en combineren met als doel de objecten, assets en vastgoed strategisch én operationeel te beheren en daarin planmatig te investeren.


Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
Het resultaat is samen kunnen werken aan (één bron voor) objecten, assets en vastgoed, met alle benodigde informatie inzake planningen, uitvoeren van taken en zaken, statussen en documenten en de integratie van de projecten en reguliere processen U wilt beschikken over elk gewenste rapportage (BI) in voor u logische dwarsdoorsneden. De mogelijkheden met het GoverMaxx Platform reiken spreekwoordelijk tot aan de horizon. U wilt informatie, gegevens en data van en over objecten, klanten, medewerkers, afdelingen, financiën of een ander perspectief of een andere doelgroep benaderen. Met het GoverMaxx Platform wordt dit op eenzelfde wijze tijd en plaats onafhankelijk gepresenteerd in het portaal dat aansluit op de op rol van de gebruiker. 
E-mailen
Bellen