GoverMaxx
No Coding Business Platform

Hoe beheerst u de groei en behoefte aan professionalisering naar duurzame efficiency? 

Middenbedrijf en groot-zakelijke organisaties
Uw organisatie groeit snel in een dynamische markt. U zoekt een oplossing waarmee u snel kunt omschakelen en uw informatiebehoefte perfect kunt afstemmen op de fase waarin uw organisatie zich bevindt. U bent ISO gecertificeerd of wenst dat te worden. U wenst projecten en processen te beheersen en via uw Intranet, CRM, Asset Management in informatie te voorzien vanuit één standaard en vanuit één waarheid. GoverMaxx is vanuit 360 graden te benaderen en plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar. GoverMaxx biedt u de ideale cloudoplossing; eenvoudig en doelgericht.

Overheid en ZBO's 
Als overheidsinstelling heeft u de behoefte uw informatiestromen en -structuren binnen wettelijke kaders duurzaam te organiseren. Primaire organisatieprocessen zijn leidend bij de inrichting van uw informatiesystemen en vormen de basis waaruit de dagelijkse werkzaamheden ontstaan. U heeft als overheidsorganisatie onlangs de overstap gemaakt naar Office365 en wenst het maximale rendement uit uw Microsoft SharePoint omgeving voor uw medewerkers te halen. U heeft de wens uw zaakgericht werken systeem integraal onderdeel te laten vormen van uw informatiesysteem zodat de medewerkers via één ingang op één uniforme wijze met plezier kunnen werken. Het GoverMaxx Platform biedt u de oplossing.

Branches
De oplossingen en dienstverlening van Split~Vision worden afgestemd op uw branche.
Jarenlang hebben we kennis en ervaring opgedaan in projecten bij uiteenlopende organisaties in uw branche en door het oplossen van problemen. Dit vormt de basis waarop wij onze visie met het GoverMaxx Platform voor uw branche ontwikkeld hebben en blijven doorontwikkelen.

Digitale transformatie vraagt in onze ogen om kennis van uw branche, de ontwikkeling daarvan en het afstemmen van de oplossing op strategische veranderingen. Veranderingen in organisatie, regels, afspraken, principes en uitgangspunten, gericht op een andere manier van digitaal product-, proces- en zaakgericht werken. Ons doel is uw digitale ambities en een wendbare informatie-organisatie te realiseren. De interactie met uw “markt” en klanten, vertalen we naar het invoeren en doorvoeren van eenvoudige digitale informatievoorziening. Met als focus eenvoud in producten, processen en de manier van werken; eenduidigheid van informatiestructuur in alle doelgroepgerichte portalen. Split~Vision en haar partners begeleiden uw organisatie naar dit doel. Met als effect, prettig digitaal samenwerken binnen uw organisatie, branche en met ketenpartners.


 
E-mailen
Bellen