GoverMaxx
No Coding Business Platform

E-mailmanagement

We kennen het allemaal. Een overvloed aan e-mails dat dagelijks binnenkomt. En 'ieder zijn eigen mapjes' in Outlook waarin men ieder een eigen structuur probeert aan te brengen. Individuele toegang en vaak geen samenhang in zaken en projecten. Informatie is niet compleet. Binnen SharePoint en vele andere oplossingen dienen e-mails via omslachtige wegen eerst opgeslagen te worden alvorens toegevoegd te kunnen worden aan het desbetreffende dossier of project. Email is naast een communicatiemiddel van uw organisatie ook een individuele informatie opslagplaats. Echter kunt u email ook inzetten voor de goede bedrijfsvoering als integraal onderdeel van de processen en dus het collectief (informatie)belang voor uw organisatie.

E-mailcommunicatie
Het is niet gemakkelijk om belangrijke emailcommunicatie te onderscheiden van onbelangrijke e-mails. Mails kunnen een juridische status hebben (mits expliciet aangegeven) en sommige afspraken wil je via mail afstemmen en wellicht zelfs vastleggen bij de case, de klant en/of het object. GoverMaxx e-mail integratie biedt een eenvoudige en gebruikersvriendelijke plug-in voor Microsoft Outlook gebruikers waarmee de communicatie van en over een case direct bij die case bewaard kan worden. 

Integratie
De meest optimale vorm van email is de volledige integratie ervan met de bedrijfsvoering. U wilt alle informatie over een case, project en/of proces bij elkaar beschikbaar hebben en "centraal" geregistreerd het proces (zaak) starten of daaraan toevoegen. Onze integratie voegt een e-mail direct toe aan een dossier of project binnen GoverMaxx en u kunt vanuit Outlook direct een nieuwe casus aanmaken. Hiermee creëert u een naadloze aansluiting van uw mailbox met de dossiers en projecten waaraan u werkt. Reacties op verzonden e-mails worden, zonder verdere actie, direct aan het dossier toegevoegd.

 
E-mailen
Bellen